Sekcja astrologii finansowej

Już wkrótce – po raz pierwszy w Polsce!

warsztat

ASTROLOGIA FINANSOWA
w teorii i praktyce

Informacje i zapisy: artur@astrologia.pl

W dniu 4 maja 2009 roku odbyło się spotkanie inicjujące działalność Sekcji Astrologii Finansowej IAH. Wzajemna wymiana doświadczeń i pomysłów zaowocowała planami kolejnych spotkań. Wraz z zainteresowanymi ustaliliśmy, że spotykać będziemy się co 2 tygodnie.

Do grona pasjonatów astrologii i osób w praktyce korzystających z astrologii finansowej zaprosiliśmy także osoby, które z astrologią sympatyzują, natomiast na codzień zajmują się pracą w dziedzinie szeroko rozumianych rynków finansowych i giełdy.

Co zrozumiałe, nasze zainteresowania kierują się głównie w stronę analizy technicznej – zarówno technik popularnych jak i, a może nawet w szczególności, tych mniej znanych.

Obecnie jedyną możliwością udziału w spotkaniach Sekcji jest otrzymanie zaproszenia od jednego z członków grupy inicjatywnej. Możliwe jednak, że gdy skład uczestników spotkań ustabilizuje się, będziemy gotowi na przyjęcie większej liczby osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w dziedzinie obserwacji korelacji cykli planetarnych z cyklami giełdowymi – w mikro i makro skali.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach zapraszam do kontaktu.

Artur Święch